Úsekové měření okamžité rychlosti vozidel – Radar display


Funkční využití
Informační panel
rychlosti je zařízení fungující s vysokou efektivitou na poli prevence. Je vhodný především pro úseky, kde řidiči opětovně nerespektují maximální povolenou rychlost a ohrožují bezpečnost. Týká se to především míst, kde jsou ohroženi chodci a děti a kde je častý provoz.
Informační panel měření rychlosti vozidel slouží k zobrazení rychlosti projíždějícího vozidla na velkoplošný displej. Ze zkušeností v zemích EU, kde je tento systém běžně používaný, výrazně přispívá k bezpečnosti v obcích a městech a snižuje nehodovost. Podává řidiči vozidla, který se k panelu blíží nebo jej míjí, informaci o jeho rychlosti a tím v konečném důsledku způsobí snížení rychlosti. Reakce řidiče je ve velké většině způsobena vědomím, jakou rychlostí by se měl v daném úseku pohybovat. Poté, co uvidí svou skutečnou rychlost, většinou zpomalí, protože si v té chvíli není jist, zda není měřen s pořízením záznamu. Při překročení nastavené maximální rychlosti displej zabliká, zobrazovanou rychlost, což ještě více upoutá pozornost.

Opatření a jeho vlivy
Radarové měření úsekové měření rychlosti je vhodným řešením pro lokality, kde v minulosti docházelo k častým konfliktům mezi vozidly a chodci a k častým dopravním nehodám. Po zavedení systému, jehož hlavním cílem je prevence, nedochází ve sledovaném úseku k žádným dopravním nehodám.

Výhody

Snížení rizika vzniku dopravní nehody.
Snížení závažnosti následků dopravní nehody.
Umožnění přecházení chodců přes komunikaci

ukazatel rychlosti WSD 90.60 RS

 • ukazatel rychlsto WSD 70.50 RSTřímístný, mobilní systém ukazující rychlost s integrovanou radarovou detekcí.
 • Možné zobrazení rychlosti v rozmezí 1 -199 km/hod.
 • Vzdálenost vozidla až 100 m od zařízení.
 • Cca 300 mm vysoké LED číslice.
 • 120 mm vysoký text (neměnný), antireflexní folie.
 • Modul datového úložiště (až 25 mil. aut).
 • Možné doplnění o vlastní uživatelský profil (různé druhy blikání, tabule jsou ovládány pomocí přenositelného kontrolního terminálu.
 • Příkon 12V DC (baterie) nebo 220V AC.
 • Robustní hliníkový rám, pogumovaný, červeno bílý

detaily

ukazatel rychlosti WSD 70.50 RT

 • Dvojmístný, mobilní systém ukazující rychlost sukazatel rychlsto WSD 70.50 RS integrovanou radarovou detekcí.
 • Možné zobrazení rychlosti v rozmezí 0 -99 km/hod.
 • Vzdálenost vozidla až 100 m od zařízení.
 • Cca 215 mm vysoké LED číslice.
 • 80 mm vysoký text (neměnný), antireflexní folie.
 • Možné doplnění o vlastní uživatelský profil (různé druhy blikání, tabule jsou ovládány pomocí přenositelného kontrolního terminálu.
 • Příkon 12V DC (baterie) nebo 220V AC.
 • Robustní hliníkový rám, pogumovaný, červeno bílý

detaily

ukazatel rychlosti WSD 90.60 RS zpomal

 • ukazatel rychlsto WSD 70.50 RSTřímístný, mobilní systém ukazující rychlost s integrovanou radarovou detekcí.
 • Možné zobrazení rychlosti v rozmezí 1 -199 km/hod.
 • Vzdálenost vozidla až 100 m od zařízení.
 • Cca 300 mm vysoké LED číslice.
 • 120 mm vysoký text (neměnný), antireflexní folie.
 • 100 mm vysoký LED text při překročení
 • nastavené rychlosti
 • Příkon 12 V DC (baterie) nebo 220 V AC.
 • Robustní hliníkový rám, pogumovaný, červeno bílý
detaily

ukazatel rychlosti WSD 90.60 děti zpomal

 • ukazatel rychlsto WSD 70.50 RSTřímístný, mobilní systém, zobrazující aktuální rychlost s integrovanou radarovou detekcí.
 • Možné zobrazení rychlosti 1 - 199 km/h
 • Vzdálenost vozidla až 300 m od zařízení
 • Cca 320 mm vysoké číslice
 • 80 mm vysoký text (neměnný), antireflexní folie
 • Příkon 12 V DC (baterie) nebo 220 V AC,
 • Robustní hliníkový rám, pogumovaný
 • Přídavný panel – text – ŠKOLA, ZPOMAL, DĚTI ....
 • Přídavný text – lze časovat dva texty např. od 7 do 9 hod.
  svítí „POZOR“ „DĚTI“  a od 9.00 např. „ZPOMAL“ „RADAR“

  detaily

copyright (C) 2007 Tewiko Systems, s.r.o. | powered by ABi | www.tewiko.cz | www.bezdratovy-rozhlas.cz | www.detske-hriste-sportoviste.cz |